JR Juristen is gespecialiseerd in

Verbintenissenrecht

JR Juristen

Juridische ondersteuning bij Verbintenissrecht

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het civiele-, ofwel het burgerlijke recht. De naam zegt het al, het houdt zich bezig met verbintenissen. Het kan hierbij gaan om de verbintenis uit overeenkomst (bijvoorbeeld het afsluiten van contracten), of de verbintenis uit de wet (onrechtmatige daad).

JR Juristen heeft ervaring met zowel het onderhandelen over de voorwaarden van een overeenkomst als het opstellen en beoordelen van verschillende soorten overeenkomsten. Daarnaast kunnen wij u bijstaan als u schadevergoeding wilt vorderen van uw wederpartij of diens verzekeraar voor onrechtmatig handelen of nalaten.

Gemaakt met door HUUR EEN SITE | by Let's Brand

© JR Juristen